"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ κ.ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΑΣ ???


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα, 9/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 71402
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
Παροχής Υπηρεσίας/Εκτέλεσης Εργασίας με τίτλο: «Επισκευή και τοποθέτηση

Χριστουγεννιάτικων επίστηλων διακοσμητικών», μη υπαγόμενης στις διατάξεις του Ν.

3316/2005 (42 Α΄) συνολικής δαπάνης 14.944,50 (συμ/νου ΦΠΑ), με τη


διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 20 παργ. 13 του Ν. 2731/2008 – 263
Στη Γλυφάδα σήμερα /12/2013 και στο Δημοτικό Κατάστημα, οι πιο κάτω

συμβαλλόμενοι :
Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Δήμαρχος Γλυφάδας με την ιδιότητά του αυτή,

ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου.
Β. Ο προμηθευτής «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ ”, με έδρα την Γλυφάδα Αττικής, οδός Αν.

Παπανδρέου αριθ. 128.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ !!!! http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓΩΩ91-ΩΔΘ 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου