"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΟΝΝΕΔ, Κυριακή 3/11/2013 ΕΚΛΟΓΕΣ Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ1. Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών
Η διαδικασία ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών (Ν.Ε.) θα λάβει χώρα στην Επαρχία, τη Θεσσαλονίκη και το Λεκανοπέδιο Αττικής, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 και ώρες 10.00-18.00 και διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακής Οργάνωσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

 
2.Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη Προέδρου Ν.Ε.
α) Όσες και όσοι είναι εγγεγραμμένες/οι στα Νομαρχιακά Μητρώα Μελών Ο.Ν.ΝΕ.Δ. (ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο) βάσει των εκλογών για ανάδειξη του Προέδρου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. τον Μάιο του 2013, έχουν το δικαίωμα εκλέγειν στη διαδικασία ανάδειξης Προέδρων Ν.Ε.
β) Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός και αν για ειδικούς λόγους οριστεί άλλος τόπος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Υπευθύνου. Σε κάθε Νομό, θα εκδοθεί λίστα με τα σημεία διεξαγωγής των εκλογών.
γ) Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Το δικαίωμα τους αυτό μπορούν να το ασκήσουν μόνο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

3.Υποψηφιότητες
α) Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται είτε αυτοπροσώπως στον κατά περίπτωση Πρόεδρο Ν.ΕΦ.Ε., είτε με αποστολή μέσω φαξ (211-1883347) ή e-mail ( ekloges.ne2013@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) στους αρμόδιους Υπευθύνους των Οργανώσεων Λεκανοπεδίου, Οργανώσεων Επαρχίας ή Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας ξεκινά την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.00 και λήγει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 22.00. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τους ίδιους υπευθύνους την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 15.00. Ο τελικός πίνακας αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής (Ν.ΕΦ.Ε.) την ίδια ημέρα μέχρι τις 22.00.
β) Κάθε υποψηφιότητα για τη θέση Προέδρου Ν.Ε. συνοδεύεται από είκοσι (20) υπογραφές μελών που περιέχονται στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο.
γ) Υποψηφιότητες που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι άκυρες.

 
4. Νομαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ- Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή
 
1) Στο Νομαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ (ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο.) ανήκουν τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που συμμετείχαν στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., τον Μάιο του 2013.
2) Το ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο. χρησιμοποιείται ως εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Προέδρων Ν.Ε. Μετά τη διαδικασία αναθεωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
3)  Οι καταστάσεις των μελών της κάθε Ν.Ε. κοινοποιούνται στους οικείους Προέδρους Ν.ΕΦ.Ε. την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, μαζί με την ανακήρυξη των υποψηφίων.
4) Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές είναι τριμελής και συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακής Οργάνωσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Παραλαμβάνει τις υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής.
β) Αναρτά το ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο. της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής.
γ) Καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με μία λίστα, στην οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων Ν.Ε.
δ) Αναλαμβάνει την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
ε) Εγκαθιστά μέσα στην αίθουσα ψηφοφορίας ειδική κάλπη, καθώς και τυχόν τεχνική γραμματεία με υπεύθυνο ειδικά για το σκοπό αυτό μέλος της εφορευτικής επιτροπής.
στ) Εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα για Πρόεδρο Ν.Ε. και συντάσσει σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στην Κεντρική Διοίκηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, ώρα 12:00. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το πρακτικό αποστέλλεται μέχρι τη Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00.

5. Διενέργεια των εκλογών
1. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 1/3 +1 των εγκύρων ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται την επομένη μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε. Η ταυτοποίηση των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της Ν.ΕΦ.Ε.
2. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας ΝΕΦΕ. Την ημέρα της ψηφοφορίας και, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της  υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τμήμα, να ελέγξουν την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και το λοιπό εκλογικό υλικό και να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατάσταση ψηφισάντων και πρακτικό ψηφοφορίας. Στην κατάσταση ψηφισάντων καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρακτικό της ψηφοφορίας συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και ένα για την Κεντρική Διοίκηση.
4. Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει με σταυρούς προτίμησης τους υποψηφίους της αρεσκείας του και στις δύο λίστες, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Η σχισμή της κάλπης πρέπει να καλύπτεται από λευκό χαρτί. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.
5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της Ν.ΕΦ.Ε.
6. Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους στην ΝΕΦΕ, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως.
7. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει Έναν (1) σταυρό στη λίστα υποψηφίων Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών.


6. Τελικές Διατάξεις

  1. Θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εγκύκλιο θα ρυθμιστούν, αν χρειαστεί, με συμπληρωματικές ειδικές εγκυκλίους.

 
 
Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Επαρχίας
Βασίλης Γεωργιάδης

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
Θοδωρής Καραγιάννης

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής
Κώστας Παπαθανασόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου